Звіт за витратами за період з 01.01.2023 до 27.11.2023


Всього витрат фонду: 768219 грн.